Monthly Archives: February 2013

TEKNIK FOTOGRAFI 11 (PENCIPTAAN MOTIF)

TEKNIK FOTOGRAFI 11 (PENCIPTAAN MOTIF) Oleh : Teguh Imanto Dalam proses penciptaannya fotografi dapat diaplikasikan untuk memotret guna mengabadikan peristiwa-peristiwa secara nyata atau secara realistis berdasarkan keadaan obyek yang sebenarnya di lapangan tanpa ada unsur perekayasaan di dalamnya. Untuk yang … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments