TEKNIK FOTOGRAFI 5 (FOTOGRAFI JURNALISTIK)

Salah satu contoh Sport Photo dalam bentuk visualisasi Bonek dalam pengawalan pulang kampung

Salah satu contoh Sport Photo dalam bentuk visualisasi Bonek dalam pengawalan pulang kampung

Bookmark the permalink.

Leave a Reply